Saseyo Eroika

Saseyo Eroika

Rating : Average 4.33 / 5 out of 15 total votes.

Alternative Names:

させよエロイカ ,

Categorize in:

Seinen , Adult

Author: TAKADA Sanko

Artist: TAKADA Sanko

Status: Ongoing

Type: Manga

Total Views:28668

Rank:391th Bookmark: Bookmark

Summary:

No Description. Read Saseyo Eroika Raw Online , Read Saseyo Eroika Manga Online

Share it

Rss Feed of Saseyo Eroika

Chapters List

# Series and Chapter Upload Date
1Saseyo-Eroika Chapter 第32話 32 - raw 2 years ago
2Saseyo-Eroika Chapter 第31話 31 - raw 2 years ago
3Saseyo-Eroika Chapter 第30話 30 - raw 2 years ago
4Saseyo-Eroika Chapter 第29話 29 - raw 2 years ago
5Saseyo-Eroika Chapter 第28話 28 - raw 2 years ago
6Saseyo-Eroika Chapter 第27話 27 - raw 2 years ago
7Saseyo-Eroika Chapter 第26話 26 - raw 2 years ago
8Saseyo-Eroika Chapter 第25話 25 - raw 2 years ago
9Saseyo-Eroika Chapter 第24話 24 - raw 2 years ago
10Saseyo-Eroika Chapter 第20話 20 - raw 2 years ago
11Saseyo-Eroika Chapter 第19話 19 - raw 2 years ago
12Saseyo-Eroika Chapter 第18話 18 - raw 2 years ago
13Saseyo-Eroika Chapter 第17話 17 - raw 2 years ago
14Saseyo-Eroika Chapter 第16話 16 - raw 2 years ago
15Saseyo-Eroika Chapter 第15話 15 - raw 2 years ago
16Saseyo-Eroika Chapter 第14話 14 - raw 2 years ago
17Saseyo-Eroika Chapter 第13話 13 - raw 2 years ago
18Saseyo-Eroika Chapter 第12話 12 - raw 2 years ago
19Saseyo-Eroika Chapter 第11話 11 - raw 2 years ago
20Saseyo-Eroika Chapter 第10話 10 - raw 2 years ago
21Saseyo-Eroika Chapter 第09話 09 - raw 2 years ago
22Saseyo-Eroika Chapter 第08話 08 - raw 2 years ago
23Saseyo-Eroika Chapter 第07話 07 - raw 2 years ago
24Saseyo-Eroika Chapter 第06話 06 - raw 2 years ago
25Saseyo-Eroika Chapter 第05話 05 - raw 2 years ago
26Saseyo-Eroika Chapter 第04話 04 - raw 2 years ago
27Saseyo-Eroika Chapter 第03話 03 - raw 2 years ago
28Saseyo-Eroika Chapter 第02話 02 - raw 2 years ago
29Saseyo-Eroika Chapter 第01話 01 - raw 2 years ago
All Manga, Character Designs and Logos are © to their respective copyright holders. © 2015 Sen Manga